Kwaliteitsgarantie - Chiropractie Epe

Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

Na haar afstuderen (5 jaar full time universitaire opleiding) verkreeg chiropractor Brenda van der Vossen de titel Master of Science (MSc). Na het 6e praktijkjaar in eigen land werd hier de titel Doctor of Chiropractic (DC) aan toegevoegd. Hiermee werd voldaan aan de toelatingseisen van de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie).

Brenda van der Vossen is aangesloten bij de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie)

Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

Tevens is Brenda van der Vossen ingeschreven bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Registratienummer SCN: B. van der Vossen: 060. Deze onafhankelijke stichting ziet toe op de naleving van strenge kwaliteitseisen ter bescherming van zowel de patiënten als de chiropractoren. Ieder jaar dient elke chiropractor een verplicht aantal nascholingsuren te volgen om hun registratie te behouden. Tijdens deze nascholing wordt veel aandacht geschonken aan onderwerpen zoals diagnostiek, onderzoekstechnieken, röntgendiagnostiek, neurologie en orthopedie.

Klachtencommissie:

Wij verzoeken u eventuele klachten eerst met uw chiropractor te bespreken.

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie of wanneer u niet in staat bent een bepaald probleem op te lossen in een gesprek met uw chiropractor, bestaat altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). In geval u officieel een klacht zou willen indienen, kunt u terecht bij de Klachtencommissie Chiropractie. Ook daarvoor vervoegt u zich bij de NCA.

NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie)

ECU 2, 8305 BA Emmeloord

Tel: 085 0739859

info@chiropractie.nl