Kwaliteitsgarantie - Chiropractie Epe

Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

Na haar afstuderen (5 jaar full time universitaire opleiding) verkreeg chiropractor Brenda van der Vossen de titel Master of Science (MSc). Na het 6e praktijkjaar in eigen land werd hier de titel Doctor of Chiropractic (DC) aan toegevoegd. Hiermee werd voldaan aan de toelatingseisen van de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie).

Brenda van der Vossen is aangesloten bij de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie).

Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

Brenda van der Vossen is geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Registratienummer SCN: B. van der Vossen: 060. Deze onafhankelijke stichting ziet toe op de naleving van strenge kwaliteitseisen ter bescherming van zowel de patiënten als de chiropractoren. Ieder jaar dient elke chiropractor een verplicht aantal nascholingsuren te volgen om hun registratie te behouden. Tijdens deze nascholing wordt veel aandacht geschonken aan onderwerpen zoals diagnostiek, onderzoekstechnieken, röntgendiagnostiek, neurologie en orthopedie. Ook wordt er eens in de vijf jaar gekeken of de praktijk en de chiropractor voldoen aan alle (wettelijke) eisen.

Klachtencommissie:

Wij zouden het fijn vinden als u uw eventuele klachten eerst met uw chiropractor bespreekt, zodat we er samen uit kunnen komen en zodat de chiropractor hier ook van zou kunnen leren.

Wanneer u meer informatie wilt of wanneer u een bepaald probleem niet kunt oplossen in een gesprek met uw chiropractor, bestaat altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Als u officieel een klacht zou willen indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Chiropractie. Ook daarvoor vervoegt u zich bij de NCA. Op de volgende link kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling. Klachtenregeling+NCA+2023.pdf (squarespace.com)

NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie) ECU 2, 8305 BA Emmeloord

Tel: 085 0739859 of info@chiropractie.nl