Kosten en Verzekering | Kosten chiropractie - Chiropractie Epe

Kosten en verzekering

Bij de chiropractor wordt er na elk consult aan de balie afgerekend. Dit kan met PIN of met (gepast) contant geld.

U krijgt meteen een kwitantie mee, die u zelf bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Op deze kwitantie staat aangegeven dat de chiropractor van Chiropractie Epe aangesloten is bij de NCA en geregistreerd is bij

Kosten en verzekering

Praktijk Receptie

de SCN. Dit is vaak een voorwaarde van de zorgverzekeraar om het consult te vergoeden. Omdat de vergoeding per verzekering verschilt, raden wij u aan dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar of na te lezen in de polisvoorwaarden.

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken.

De kosten voor een eerste consult zijn € 95,-. Voor een vervolgconsult wordt € 65,- gerekend (prijzen gelden per 1 januari 2023).