Kosten en Verzekering | Kosten chiropractie - Chiropractie Epe

Kosten en verzekering

Bij de chiropractor is het gebruikelijk dat er na elk consult aan de balie afgerekend wordt. Dit kan met PIN of met (gepast) contant geld. U krijgt meteen een kwitantie mee, die u zelf bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

Op deze kwitantie staat aangegeven dat de chiropractoren van Chiropractie Epe aangesloten zijn bij de NCA en geregistreerd zijn bij

Kosten en verzekering

Praktijk Receptie

de SCN. Dit is vaak een voorwaarde van de zorgverzekeraar om het consult te vergoeden. Omdat de vergoeding per verzekering verschilt, raden wij u aan dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar of na te lezen in de polisvoorwaarden.

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken.

De kosten voor een eerste consult zijn € 86,-, voor een vervolgconsult wordt € 58,- gerekend (prijzen gelden per 1 januari 2021).